Sverre Næss

Advokat Sverre Næss er utdannet tolk og translatør i russisk, og var ansatt i forsvaret i en årrekke.
Han arbeidet deretter i forsikringsbransjen i mange år. Før han startet opp advokatpraksis i Lillestrøm arbeidet han som advokat hos advokat Olav Hestenes og Tor Erling Staff.

Advokat Næss arbeider spesielt med strafferett, erstatningsrett og arbeidsrett, og har omfattende prosedyreerfaring på alle disse områdene.

Arbeidserfaring:
1959-1966 Tolk og konsulent i Forsvaret
1966-1984 Markedssjef i Forsikringsbransjen
1984-1985 Advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Hestenes
1985-1987 Advokat hos Advokatfirmaet Staff
1987-dd Partner i Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS

Utdanning:
1959-1962 Tolk og translatør i forsvaret, utdannet i Norge og i USA
1983 Cand. Jur., Universitetet i Oslo

Styreverv og øvrige erfaringer:
Diverse styreverv
Telefon:
63 81 01 40

sverre@nlls.no