Ann Kristin Transeth

Ann Kristin Transeth har vært advokatsekretær ved vårt kontor siden 2013.

Hun utfører mange ulike oppgaver, herunder saksbehandling i forbindelse med både straffesaker og sivile saker
Telefon:
63 81 01 40

ann@nlls.no