Elias Christensen

Advokat Elias Christensen har en bred erfaringsbakgrunn og arbeider nå i hovedsak med strafferett, familierett, barnefordeling, barnevern, arv, kontraktsrett, arbeidsrett og fast eiendom. Han har vært sensor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Advokat Christensen har jevnlige prosessoppdrag for domstolene.

Arbeidserfaring:
2002-2005 Førstekonsulent i Utlendingsnemnda

2005-2008 Rådgiver i Kommunal - og regionaldepartementet, Innvandringsavdelingen

2008-2016 Konsernjurist i Prononva BioPharma Norge AS (2008-2010), Director Procurement and logistics (2010-2013), Head of Value Chain Global (2013-2016)

Advokat Christensen har i tillegg i perioden 2008-2012 vært styresekretær i Pronova BioPharma konsernet, og har også erfaring som visumattaché ved det norske generalkonsulat i St. Petersburg, Russland.

Utdanning:
2002 Cand.Jur, Universitetet i Oslo
2003 Flyktning - og asylrett, Universitetet i Oslo
2007 Europarett, Universitetet i Oslo