Gard A. Lier

Advokat Gard A. Lier arbeider spesielt med familierett, herunder barnefordeling, barnevernrett, arv- og skiftesaker, arbeidsrett, fast eiendom, kontraktsrett og strafferett. Advokat Lier har omfattende prosedyreerfaring innen alle disse fagfelt.

Advokat Lier har 3 års erfaring fra offentlig forvaltning som juridisk rådgiver/kontorsjef.

Videre er han oppnevnt som fast bistandsadvokat i Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Arbeidserfaring:
1996-1999 Kommunal forvaltning

1999-2001 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Næss, Lærum & Lier AS

2002-dd Partner i Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS

2014-dd Fast ansatt advokat for barneverntjenestene i Aurskog-Høland, Fet og Sørum kommune

Utdanning:
1996 Cand. Jur., Universitetet i Oslo

Styreverv og øvrige erfaringer:
Nestleder i Advokatforeningen, Romerike krets
Fast bistandsadvokat i Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett
Leder for kontrollkomitéen i Lillestrømbanken