Gard A. Lier

Advokat Gard A. Lier arbeider spesielt med familierett, herunder barnefordeling, barnevernrett, arv- og skiftesaker, arbeidsrett, fast eiendom, kontraktsrett og strafferett. Advokat Lier har omfattende prosedyreerfaring innen alle disse fagfelt.

Advokat Lier har 3 års erfaring fra offentlig forvaltning som juridisk rådgiver/kontorsjef.

Videre er han oppnevnt som fast bistandsadvokat i Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Arbeidserfaring:
1996-1999 Kommunal forvaltning
1999-2001 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Næss, Lærum & Lier AS
2002-dd Partner i Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS
2014-dd ddFast ansatt advokat for barneverntjenestene i Aurskog-Høland, Fet og Sørum kommune.d
d ds
Utdanning:
1996 Cand. Jur., Universitetet i Oslo

Styreverv og øvrige erfaringer:
Nestleder i Advokatforeningen, Romerike krets
Fast bistandsadvokat i Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett
Leder for kontrollkomitéen i Lillestrømbanken
Telefon:
63 81 01 40

gard@nlls.no