Gunhild Lærum

Advokat Gunhild Lærum er fast forsvarer for Nedre Romerike tingrett og Eidsviating lagmannsrett.

Advokat Lærum arbeider spesielt med strafferett, barnevern (for offentlige og private parter), familierett, herunder arv- og skifte, arbeidsrett, og kontraktsrett. Hun har spesialfag i arbeids- og odelsrett. I tillegg har advokat Lærum erfaring fra bistandsadvokatoppdrag gjennom 20 år.

Arbeidserfaring:
1989-1994 Advokat i Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS

1994-dd Partner i Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS2014-dd dd Fast ansatt advokat for barneverntjenestene i Aurskog-Høland, Fet og Sørum kommune.

Utdanning:
1988 Cand. Jur., Universitetet i Oslo

Styreverv og øvrige erfaringer:
Daglig leder og styremedlem i Advokatfirmaet Næss,Lærum,Lier & Stende AS
Styremedlem i Norsk Toppfotball
Styremedlem i Fotball Media
Styremedlem i Klagenemd for Klubblisens i NFF
Nestleder i Styret for Nedre Romerike Avløpsselskap IKS(NRA)
Styremedlem i Rubicon
Styreleder i Skedsmo Amatørteater
Styremedlem i Lillestrøm Kulturbygg AS
Medlem av Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg

Fast forsvarer for Nedre Romerike Tingrett og Eidsivating lagmannsrett