Marianne Holmen

Advokat Marianne Holmen arbeider i hovedsak med
- strafferett
- familierett
- arverett
- arbeidsrett
- barnevern
- psykisk helsevern

Hun har spesialfag i arbeidsrett, påtalerett og innenfor autonomi og tvang i helse- og sosialsektoren.

Advokat Holmen har jevnlige prosessoppdrag for tingretten.

Arbeidserfaring:
2015-dd: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS

Utdanning:
2015: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Telefon: 63 81 01 40
Mail: marianne@nlls.no