Mette Kjelsås

Mette Kjelsås har vært advokatsekretær ved vårt kontor siden 2006.

Hun utfører mange ulike oppgaver, herunder saksbehandling i forbindelse med både straffesaker og sivile saker.
Telefon:
63 81 01 40

mette@nlls.no