Simon L. Stende

Advokat Simon L. Stende arbeider i hovedsak med strafferett, arbeidsrett, barnevernsrett, barnefordeling, arverett, fast eiendom, og kontraktsrett. Advokat Stende har ukentlige prosedyreoppdrag innen nevnte fagfelt.
Som dommerfullmektig ved tingretten administrerte han og skrev dommer i samme fagfelt som han nå gir advokatbistand innenfor. Advokat Stende har spesialfag i blant annet barnerett, selskapsrett og arbeidsrett. Han er sensor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring:

2002-2003 Saksbehandler i Juss-Buss

2006-2008 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS

2008-2010 Advokat i Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS

2008-2010 Dommerfullmektig ved Heggen og Frøland tingrett

2011-dd Partner i Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS

2016-dd Fast ansatt advokat for barneverntjenestene i Aurskog-Høland, Fet og Sørum kommune.

2017-dd Fast bistandsadvokat Nedre Romerike tingret og Eidsivating lagmansrett.

Utdanning:
2005 Law School ved University of North Carolina at Chapel Hill, USA
2005 Cand. Jur., Universitetet i Oslo

Styreverv og øvrige erfaringer:
Nestleder i Dommerfullmektigforeningen
Ledelse av borettslag
Sensor ved juridisk fakultet, Universitet i Oslo
Leder av Advokatforeningen, Romerike krets
Leder av Advokatforeningens lovutvalg for familierett, arv og skifte

Styremedlem i Norges Juristforbund

Telefon:
63 81 01 40

E-post:
simon@nlls.no