Arbeidsrett

Vi har lang erfaring i å bistå ansatte og arbeidsgivere i alle typer rettighetsrelaterte arbeidskonflikter, og kan blant annet hjelpe deg i saker innen arbeidsrett som:

- usaklig oppsigelse/avskjed

- nedbemanning/permittering

- omorganisering

- mobbing/trakassering

- brudd på arbeidskontrakt

- erstatningskrav mot arbeidsgiver

- sluttpakke

- lønn

Våre advokater hjelper deg og løser tvisten ved forhandlinger eller gjennom rettslige skritt i arbeidsrett og vil sørge for å alltid handle i ditt beste. Vi har mange advokatoppdrag i Lillestrøm og på Romerike, men bistår klienter fra hele landet.

Profesjonelt advokatfirma

Hensikten med arbeidsrett er å regulere vilkårene i arbeidslivet. I praksis er det snakk om rettsregler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette reguleres av arbeidsmiljøloven.

Vi har siden vår oppstart i 1987 hatt stort fokus på arbeidsrett og arbeidsmiljøloven. I dag kan vi skilte med lang erfaring og høy kompetanse på nettopp arbeidsrett, og vi kan garantere deg profesjonell håndtering i forbindelse med din sak.

Vi er bevisste på vår profil og ønsker å tilby deg profesjonell oppfølging, men under hyggelige og uformelle omstendigheter. Av erfaring er det lettere å føle seg inkudert som klient. Vi lytter til dine problemer, samtidig som vi gjør vårt ytterste for å bistå din sak.

Ta kontakt med oss her dersom du har behov for bistand på arbeidsrett.