Arverett

Rettsreglene som finnes under arverett omhandler arvegangen etter en persons død. Arverett hører inn under familieretten og grenser ofte opp mot ekteskapsloven. Arverett er i en del tilfeller meget komplisert.

Innen arverett finnes det hovedsaklig to varianter arven fordeles på. Den ene er arv etter loven og den andre omhandler arv etter testament.

Når vi tar saker som faller inn under arverett, prioriterer vi alltid en fremgangsmåte som minimerer konflikter mellom familiemedlemmer. Det kan være hensiktsmessig å overlate hele arveoppgjøret til oss. Vi har god kompetanse innen arverett og kan sikre at prosessen gjennomføres på en rettslig holdbar måte og med minst mulig konflikter.

I tilfeller hvor familiemedlemmer ikke blir enige om arveoppgjøret kan vi bringe saken til løsning ved iverksettelse av rettslige skritt.

Vi har mange oppdrag hvor vi gjennomfører arveoppgjøret i sin helhet, med oppsett av boregnskap og innmelding av arveavgift til Skatteetaten. Det er ofte en del å spare på å bruke advokat innen man melder inn mottatt arv og arveavgift ilegges.

Vi har mange advokatoppdrag i Lillestrøm og på Romerike, men bistår klienter fra hele landet.

Kontakt oss for nærmere rådgivning.