Barnevernrett

Når det er snakk om omsorgsovertakelse eller andre tvangsinngrep fra barnevernets side er det ofte nødvendig med advokatbistand.

Barns rett til å få vokse opp med sine foreldre og under betryggende forhold er blant de viktigste sakene man kan ta stilling til. Det er derfor avgjørende å ha bistand fra en advokat for å sikre at ens egne, men ikke minst barnets rettigheter blir ivaretatt på best mulig måte.

Våre advokater har god kompetanse på dette området, og vil kunne bistå i alle ledd i saken.

Ettersom vi har lang erfaring med å bistå både kommunen og de private parter, mor, far og barnet selv, vil vi raskt kunne se hvordan saken best bør håndteres. Svært ofte haster det med å finne gode løsninger slik at barnets beste kan ivaretas.

Vi har mange advokatoppdrag i Lillestrøm og på Romerike, men bistår klienter fra hele landet.

Ta kontakt for nærmere rådgivning!