Bistandsadvokat

Personer som har vært utsatt for voldtekt, sedelighetsforbrytelser og grov vold har krav på bistandsadvokat. Dette kan man også ha krav på i andre saker. Men hva gjør bistandsadvokaten og hvordan går man frem for å få oppnevnt bistandsadvokat

Bistandsadvokaten skal også der det er aktuelt, fremme erstatningskrav og andre såkalte borgelig rettskrav fra fornærmede. Vi søker også om erstatning fra det offentlige på dine vegne.

Vi har i konkurranse med en rekke andre advokater blitt oppnevnt som bistandsadvokat for Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Vi har mange bistandsadvokat oppdrag i Lillestrøm og på Romerike, men bistår klienter fra hele landet. Vi har erfaring over mange år, og har bistått i en rekke alvorlige straffesaker, blant annet for ofrene etter Utøyaterroren.

Tilgjenglighet er viktig

Vi påtar oss saker for privatpersoner, klienter fra næringslivet og fra offentlig sektor. For deg som er privatperson, vil vi påta oss ansvaret med å se om du har krav på fri rettshjelp. Hos oss skal du ikke være nødt til å betale dyre dommer for rettferdigheten.

Vårt advokatkontor er kjent for en uformell stil og hyggelige advokater. Hensikten vår er at du som klient føler deg ivaretatt og beskyttet av vår bistandsadvokat. Det har vært vår hovedmål siden firmaet ble etablert i 1987 og har lang erfaring med de fleste saker for bistandsadvokater.

Ta kontakt for nærmere rådgivning fra en av våre bistandsadvokater.

Kontakt oss gjerne på telefon: 63 81 01 40