Familierett

Skilsmisse og samlivsbrudd kan skje i minnelighet eller bli svært konfliktfylt. I begge tilfeller er det viktig med profesjonell bistand. Vi kan bistå deg med en profesjonell og dyktig skilsmisseadvokat.

Vi har mange skilsmisseadvokatoppdrag i Lillestrøm og på Romerike, men bistår klienter fra hele landet.

For å kunne få en skilsmisse innvilget må man ha vært separert i minimum ett år. I enkelte tilfeller holder det med å dokumentere at partene har bodd atskilt i to år. Etter ett års separasjon kan begge parter kreve skilsmisse. Det er ingen krav om at partene undertegner en felles skilsmissebegjæring. Separasjon og skilsmissepapirene gis til fylkesmannen. Ved tvister om samlivet har vært brutt i 2 år, kan saken behandles av domstolene.

Benytt deg av en profesjonell skilsmisseadvokat

I skilsmissesaker anbefaler vi på det sterkeste å benytte seg av en skilsmisseadvokat. Slike saker er utmattende og ofte basert på mange følelser. Det er derfor betryggende å ha en profesjonell veileder med lang erfaring på skilsmissesaker.

En skilsmisseadvokat hjelper deg med å fordele eiendeler og formue i henhold til gjeldende regler, sette opp skifteavtaler som både regulerer og løser problemer, samt søker å forhindre fremtidige konflikter.

Ta kontakt for å komme i kontakt med en skilsmisseadvokat her.