Fast eiendoms rettsforhold

Vi behandler saker vedrørende odelsrett, naborett, sameierett, tomtefeste, servitutter samt andre spørsmål knyttet til fast eiendom, herunder reklamasjoner etter avhendingsloven.

Vi har langvarig praksis fra dette området og bistår under forhandlinger og dersom det er behov for iverksettelse av rettslige skritt.

Vi har mange advokatoppdrag i Lillestrøm og på Romerike, men bistår klienter fra hele landet