Forsikringsrett

Det hender at man som privatperson kommer i kontakt med forsikringsselskaper. Ikke bare i forbindelse med at man etablerer en forsikring, men også ved at man virkelig får bruk for den forsikringen man har tegnet og betalt for. Det være seg etter innbrudd, bilskade, brann eller personskade.

Som oftest gir selskapene god behandling og utbetaler en korrekt erstatning når skaden har inntruffet. Imidlertid hender det ikke sjeldent at dette ikke blir gjort, og da trenger man bistand. Vi har mange advokatoppdrag i Lillestrøm og på Romerike, men bistår klienter fra hele landet.


Vi har lang erfaring i å løse slike tvister. Ta kontakt for nærmere rådgivning.