Forvaltningsrett

Hva er det lov å gjøre uten tillatelse, hva må man ha tillatelse til, hvilke vilkår må man påregne i en eventuell tillatelse.

Vi bistår klientene både med hensyn til å forstå de offentligrettslige rammebetingelsene, å korrespondere med myndighetene, å utforme søknader om tillatelser og å innrette seg i samsvar med gitte tillatelser.

Dersom du eller din virksomhet er fratatt en rettighet eller ønsker å komme i dialog med det offentlige har vi lang erfaring med å yte bistand. Vi har mange advokatoppdrag i Lillestrøm og på Romerike, men bistår klienter fra hele landet.

Dersom saken ikke løses ved dialog kan vi bringe saken inn for retten.