Strafferett

Vårt firma har lang erfaring med strafferett og straffeprosess, og våre advokater har vært forsvarere i større og profilerte strafferettssaker de siste årene, blant annet i Lommemannen-, Alvdal- og Munchsakene.

Som bistandsadvokat har vi også omfattende erfaringer fra alvorlige straffesaker. Blant annet bistår vi flere av ofrene fra Utøya.

Våre advokater er oppnevnt som faste forsvarer og bistandsadvokater for Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Disse oppnevningene har vi fått i konkurranse med mange andre søkende advokater. Vi har mange advokatoppdrag i Lillestrøm og på Romerike, men bistår klienter fra hele landet

I forbindelse med en straffesak, kan det ofte oppstå pågåang fra media. Dette har vi lang erfaring med og er vant til et betydelig medietrykk.