Kontakt

Besøksadresse Lillestrøm:
Nittedalsgata 7, 4 etg, Lillestrøm Torv, 2000 Lillestrøm. Inngang hjørnet av Nittedalsgata / Solheimsgata

Besøksadresse Eidsvoll: 
Bønsdalsvegen 32, 2073 Bøn

Telefon: 63 81 01 40
Fax: 63 81 73 08

Postadresse:
Advokatfirmaet Næss Lærum, Lier & Stende AS
Pb. 242, 2001 Lillestrøm

Henvendelser bes rettet til telefon 63 81 01 40
mandag til fredag kl. 08.00 - 15.30.

Øvrige henvendelser bes oversendt via kontaktskjemaet.

I tillegg kan den enkelte advokat kontaktes direkte på e-post ved å gå via vår medarbeideroversikt.