Om oss - Advokat på Lillestrøm og Romerike

Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS ble etablert i 1987 av advokat Sverre Næss. I 1989 trådte advokat Gunhild Lærum inn i virksomheten. Per i dag består firmaet av fem advokater og to sekretærer.

Vi har til sammen mange fagfelt med høy fagkompetanse og lang arbeidserfaring som advokat på flere nivåer. Dette medfører at vi kan mer eller mindre tilby bistand uavhengig av fagområde og type rettsprosess.

Advokat med stor tilgjenglighet

Våre klienter er privatpersoner, klienter fra næringslivet og fra offentlig sektor. Vi yter juridisk bistand over hele Norge, men hovedsakelig på Østlandet og da Lillestrøm og i Romerike-området, men også delvis utenlands. Advokatene i firmaet innehar for øvrig styreverv i flere virksomheter.

Advokatene i firmaet er i retten ukentlig, med både sivile og strafferettslige saker.

Føl deg sett og ivaretatt

Vi er kjent for en hyggelig og uformell stil, hvor klientene føler seg sett og ivaretatt. Som advokat lytter vi, og foretar handlingsvalg basert på grundige juridiske vurderinger og klientens behov. Dersom du er privatperson, undersøker vi om du har krav på fri rettshjelp, eller er dekket ved rettshjelpsforsikring. Du skal ikke være nødt for å betale store summer for bistand av en advokat.

Kontakt oss for å høre hvordan vi kan løse din sak!